Nationaal Evenementen Symposium 2017 vooraankondiging

In 2017 is er weer een NES. Deze zal plaatsvinden in oktober. Op deze site zal binnenkort meer informatie beschikbaar worden over het thema, de inhoud van deelsessies en registratiemogelijkheden.

DOEL VAN DE DAG
Branche en overheid zoeken naar handvatten om samen verder te komen bij de organisatie van evenementen. Die handvatten zijn er of zijn in ontwikkeling.

DE ORGANISATIE
De evenementenwereld zelf: de brancheorganisaties VVEM (Vereniging Van EvenementenMakers) en De Nederlandse Veiligheidsbranche, sectie Evenementen- & Horecabeveiliging, zetten dit symposium voor u neer. Beide organisaties zijn 100% begaan met het organiseren en faciliteren van goede en veilige evenementen. De VVEM verenigt daarbij de organisatoren, locaties en leveranciers. De Sectie Evenementen- & Horecabeveiliging herbergt de evenementenbeveiligers, die bij de evenementen zorgen voor de veiligheid van de bezoekers.

PRAAT U MEE?
Zoek op onze LinkedIn Group Nationaal Evenementen Symposium of klik hier.

Laat weten dat je er bij bent via FacebookLaat weten dat je er bij bent via LinkedIn